Truyện dâm hiệp

Võ Tòng dâm hiệp truyện

Phần 1 Dáng đi uốn éo, ưỡn ẹo, cái mông tròn cứ lắc trái lắc phải, cặp vú thì nẩy tưng tưng như muốn làm nổ con mắt... Đọc tiếp