Truyện sắc hiệp

Diệp Mặc

Phần 1: Cậu nhỏ bị liệt Yến Kinh, cộng hết tất cả nhân khẩu lại cũng trên con số chục triệu, là thành phố lớn nhất Hoa Hạ.... Đọc tiếp